A tagintézmény nyitva tartása:

A tagintézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon:

7.00-tól 19.30 óráig tart nyitva.

A tagintézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon:

8.00-tól 16.00 óráig

A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt - eseti kérelmek alapján.

A tagintézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, mely az iskola bejáratánál kerül kifüggesztésre (nyári időszakban hetente, előre meghatározott időpontban és napon van ügyelet).

A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke vagy az igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.

A tanulók benntartózkodási rendje: - az iskolában tartózkodás rendjét a házirend szabályozza.

Az iskolai könyvtár a nyitvatartási idejében a tanulók és a tanárok rendelkezésére áll. Használatának rendjéről az SZMSZ külön szabályzata rendelkezik.