A tanév rendje 2019-2020-as tanév
Dátum Esemény
Augusztus  
22. Alakuló értekezlet
23. Pótbeiratkozás, tanulószerződés kötés, továbbképzés
26. Felkészítés javítóvizsgára
27. Munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatás
27-28. Javítóvizsgák
27-30. Munkaközösségi megbeszélések
29. Fecskenap
Szeptember  
2. Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap
3. Tankönyvosztás
11. Szakkör, fejlesztő foglalkozások indítása
20. Véradás
21. Ápoló verseny - MESZK
27. Kutatók éjszakája - közreműködés a PTE ETK KKK programjain
Október  
4. Statisztika leadása.
7. Tanmenetek leadása
7. Aradi vértanúk napja – Megemlékezés a Liget Időskorúak Otthonában
7.  Gyakorló mentőápoló javító  írásbeli vizsga.
8. A 9. a osztályban tanító pedagógusok megbeszélése.
9. Az 1./9. osztályban tanító pedagógusok megbeszélése.
9. Szülői értekezletek
9. Gyakorló ápoló javító  írásbeli vizsga.
10. Gyakorló mentőápoló javító  gyakorlati, szóbeli  vizsga
11. A statisztika elkészítése
14. Gyakorló ápoló, ápoló javító gyakorlati, szóbeli vizsga
15.  Pályaválasztási roadshow a Fő utcán
15. Idősek Hónapja Ki-mit-tud zsűrizése
16.
17-18. Pályaválasztási kiállítás
20. A tanulmányi területek meghatározása és a felvételi tájékoztatóban, a honlapon nyilvánosságra kell hozni a felvételi eljárásrendjét. 
22. Nemzeti ünnep - az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. Ünnepi műsor
24. Általános iskolák értesítése a tanulmányi eredményekről
24. A 9. osztályokban tanító pedagógusok megbeszélése.
25. Utolsó tanítási nap /péntek/ 
November  
okt. 28-nov. 3. Őszi szünet
4. Szünet utáni első tanítási nap (hétfő)
8. Tanítás nélküli munkanap. Pályaorientációs nap - Interaktív egészségügy 7-8. és 11-12. osztályosoknak.
20. Fogadóórák. Szülői Szervezeti ülés.
22. Kompetenciaméréshez szükséges adatszolgáltatás
29. Szülők értesítése a tanulók érdemjegyeiről
December  
6. Mikulás-napi sportvetélkedő
6. Mikulás ünnepély a SM Kaposi Mór Oktató Kórház Gyermekosztályán
6. Implom József Kárpát-medencei Helyesírási verseny iskolai fordulója
6. Idegen nyelvi házi verseny (EFOP)
7. Tanítás nélküli munkanap. (szombat) Nevelési értekezlet
14. Tanítás nélküli munkanap (szombat)
20. Szigeti-napi megemlékezés, Héder-díj átadás, 
20. Iskolai karácsonyi ünnepély EFOP keretében 
20. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)
2020.   
Január  
6. Első tanítási nap (hétfő)
9. Nyílt nap – érettségi utáni képzésre jelentkezőknek
01.09.-04.24. NETFIT mérések elvégzése a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
22.  A magyar kultúra napja január 20., hirdető tábla, irodalom órák
25. Az 1. félév utolsó napja, félévi osztályzatok lezárása
24. Félévi osztályozó értekezlet /péntek/
30. Félévi értesítő kiosztása
30. Nyomtatványok rendelése
31. Szalagavató
Február  
7. Félév munkáját értékelő nevelőtestületi értekezlet
12. Szülői értekezletek
19. Farsang
15. Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgára
18. Az általános iskola továbbítja a 8. osztályosok felvételi lapjait az iskolába
21. Tanítás nélküli munkanap, nevelési értekezlet
25. Mentőápoló szakmai gyakorlati, szóbeli vizsga
25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 
Március  
2.-6. Pénzügyi és vállalkozói témahét
12. Beiskolázási terv elkészítése és elfogadása
16. A 2019-es konpetenciamérés eredményeinek ismertetése, elemzése a tantestületben
13. Nemzeti ünnep, megemlékezés 1848. március 15-ről
16-ig Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
19.-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
  Nemzetközi Kengurur Matematikaverseny 
23.-27. Digitális Témahét
20. Pályaorientációs fórum, pályaválasztási nyílt nap
  Szakmai szintvizsgák - 3/11., 2/14GYA, 2/14GYCS, 1/15A
26. A Felvételi Központ megküldi az iskolába jelentkezett tanulók listáját
31. Végzős tanulók szüleinek értesíése a tanulók tanulmányi eredményéről
Április  
1. Fogadóóra
1. A kompetenciamérés eredmények ismertetése a Szülői Szervezettel
3. Szakmák Éjszakája
6. Szintvizsga 1/9.
6. Kiegészített felvételi jegyzék a Felvételi Központból
8. Utolsó tanítási nap a szünet előt /szerda/ 
8. Költészet napi megemlékezés – könyvtár 
8. Édes anyanyelvünk nyelvhasználati vetélkedő iskolai fordulója
6. Az ideiglenes felvételi rangsor továbbítása a Felvételi Központba
15. Első tanítási nap (szerda)
16. A holokauszt áldozatainak emléknapja április 16.
20-27. Fenntarthatósági Témahét
23. Kiértékelt adatlapok megküldése a Felvételi Központból
23. Jegyek számának ellenőrzése a naplókban
23. A jegyzők felkészítése, a vizsgák előkészítése
24. Diáknap -  4. tanítás nélküli munkanap
29. A végzősök osztályozó konferenciája
29. A végzősök utolsó tanítási napja 
30. A tanulók és az iskolák értesítése a felvételről vagy elutasításról
30. A mellék-szakképesítés választási lehetőségének felajánlása a 10. osztálynak
30. Ballagás
Május  
4.-5. Tanítás nélküli munkanap
  Szintvizsga magyar nyelv és irodalomból a 10.a osztályosoknak
  Szintvizsga történelemből 11.a osztályosoknak
  Szintvizsga angol, német nyelvből 11.a osztályosoknak
  Szakmai szintvizsga: gondozási ismeretek - 2/10
  Szakmai szintvizsga: anatómia-élettan, orvosi latin, belgyógyászat - 1/13.
4. Magyar írásbeli érettségi
5. Matematika írásbeli érettségi
6. Történelem írásbeli érettségi
7. Angol nyelv írásbeli érettségi
8. Német nyelv írásbeli érettségi
13. Biológia írásbeli érettségi
13. Ápoló szakmai írásbeli
13. Gyakorló ápoló szakmai írásbeli
13. Szociális gondozó és ápoló, demencia gondozó szakmai írásbeli
14. Egészségügyi ágazati írásbeli érettségi
15. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakmai írásbeli
15. Informatika írásbeli érettségi
27. Kompetenciamérés
29. Tájoló nap 7. osztályosoknak
29-ig NETFIT mérés eredményeinek feltöltése
május-június Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek
május-június Szóbeli és gyakorlati  szakmai vizsgatevékenységek
Június  
4.  Nemzeti összetartozás napja - megemlékezés
12. Osztályozó konferencia 
15. Utolsó tanítási nap /hétfő/ 
17-19. Szóbeli érettségi vizsgák 
21. Tanévzáró ünnepély
21. Bizonyítványosztó ünnepély
22. Beiratkozás
22. Leltározás
29. Tantestületi kirándulás
30. A tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
Július   
3.  Szabadságok kiadása
Augusztus  
24. Alakuló értekezlet
24. Munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatás
25. Javítóvizsgák
28. Orvosi alkalmassági vizsgálat, pótbeiratkozás, tanulószerződés kötés