23. § (3)

f) Szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások:

- A számítógépeket tanulóink tanórán kívül is használhatják: szakkör keretében lehetőséget biztosítunk ECDL bizonyítvány megszerzésére.

- Tanári felügyelettel igénybe vehetik a multimédiás terem nyújtotta lehetőségeket információszerzésre,

   felkészülésre, gyűjtőmunkára stb.

- Szakkör keretében ismertetjük meg tanulóinkat a különböző művészeti ágakkal (énekzene, színjátszás).

- Rendszeres látogatói vagyunk a színházaknak, kiállítótermeknek, irodalmi esteknek, néprajzi kiállításoknak és a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár rendezvényeinek.

- Házi tanulmányi versenyeket, bemutatókat szervezünk.